Oddlužení,  konkurs a poradenství při insolvenčním řízení   

Krizové řízení právnických a fyzických podnikatelských a nepodnikatelských subjektů. Poradenství v oblasti insolvenčního řízení.

Zpracování insolvenčních návrhů, návrhů na prohlášení konkursu a návrhů na oddlužení. Zajišťujeme podání a bezchybné přijetí návrhu.

Pro své klienty zajišťujeme zpracování návrhů na oddlužení včetně zajištění potřebných příloh a všech dokladů v souladu s platnými zákony.

Při své činnosti využívámě znalostí a kontaktů z 14-ti leté praxe v tomto oboru.

Ceny jsou smluvní  a pro klienty velmi přijatelné.V současné době poskytujeme slevu ve výši až 50% na služby poradenství při oddlužení formou osobního

bankrotu nebo při konkursu.

Pro bližší informace kontaktujte manažera firmy  Ing. Spinu na tel. 777 086 382 nebo robertspina@volny.cz

 

Kontakt

Ing. Robert Spína
Krátká 1
Svatava
357 03

777086382

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode